Ledenvergadering en corona-update

JRC houdt op dinsdag 24 november om 19.30 uur een digitale algemene ledenvergadering. Bij afwezigheid ontvangt de secretaris graag een afmelding. Dat kan met een e-mail naar secretaris@jrc-boxtel.nl.

De agenda en de link voor de vergadering ontvangen deelnemers zo spoedig mogelijk. Mocht je nog vergaderstukken in willen voeren, dan ontvangt de secretaris deze graag uiterlijk twee weken voor aanvang van deze ALV via bovenstaand e-mailadres.

Coronamaatregelen

Onderstaand een update van de huidige coronamaatregelen die ook na de aanscherping op dinsdag 3 november nog steeds van toepassing zijn op onze sport:

  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat basketballen in de vorm van training of wedstrijden niet is toegestaan.
  • Voor kinderen tot 18 jaar blijven sporten in teamverband en onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club toegestaan.
  • Naast de sportkantine zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
  • Groepslessen zijn verboden.
  • Geen publiek bij trainingen.
Extra informatie te vinden op onderstaande websites: