Als je zelf deelneemt aan wedstrijden vind je het prettig dat er andere leden zijn die bij jouw eigen wedstrijd de taak van scorer, timer en scheidsrechter op zich nemen. Het is voor die andere leden dan ook wel fijn als jij dan iets terug doet bij hun wedstrijd. De OC zal zich bezighouden met het indelen van scorers, timers en scheidsrechters bij de wedstrijden van JRC. Hiervan word je tijdig schriftelijk in kennis gesteld (zie onder).

Als je verhinderd bent is het je plicht om zelf een vervanger te zoeken!!

Als je dat niet regelt heeft een team van JRC daar last van. De volgende sancties worden opgelegd indien je verzaakt om je zaaltaak te doen:

  • 1e keer niet uitvoeren van een zaaltaak: 1 thuiswedstrijd schorsing of 25 euro boete.
  • 2e keer niet uitvoeren van een zaaltaak: 2 thuiswedstrijden schorsing of 50 euro boete.
  • 3e keer niet uitvoeren van een zaaltaak: schorsing voor de rest van het seizoen voor alle wedstrijden.

In principe willen we de taken over zoveel mogelijk leden verdelen. Maar de TC/OC let er uiteraard wel op wie welke taak moet gaan verrichten. Je zult pas vanaf U14 leeftijd worden ingezet voor een tafeltaak en pas vanaf de U16 leeftijd als scheidsrechter worden ingezet. De TC zal de planning ook zodanig proberen te maken dat er niet te veel tijd zit tussen je eigen wedstrijd en de wedstrijd waarbij je een taak moet verrichten. Dit zal niet altijd lukken om de simpele reden dat niet alle wedstrijden op alle velden even lang duren en even laat beginnen. Hiervoor vragen wij jullie begrip.

Voor het uitvoeren van de zaaltaken wordt van je verwacht dat je 15 minuten van te voren in de zaal aanwezig bent.

De zaaltaken kun je op de volgende plekken vinden:

  • In je e-mail.
  • In sporthal De Braken op het mededelingen bord in de gang.

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming mag het zaaltakenschema niet meer op deze website worden gepubliceerd.

Er worden geen losse zaaltakenschema’s uitgedeeld in de zaal. Je bent zelf verantwoordelijk om te kijken.

De TC zal er voor zorgen dat de zaalwacht die als eerste dienst heeft in het bezit komt van de scoreformulieren en de zaaltaken-indeling. De zaalwacht die als laatste dienst heeft geeft deze spullen, nog op dezelfde dag, weer terug aan één van de TC-leden.