Bestuur

Rol Naam Taak E-mailadres
Voorzitter Jochen Schellekens Beleid voorzitter@jrc-boxtel.nl
Secretaris Teun van Loon secretaris@jrc-boxtel.nl
Penningmeester Lorraine Arts Financiële zaken penningmeester@jrc-boxtel.nl
Algemeen Willem van Loon Leden administratie / Financiele zaken ledenadministratie@jrc-boxtel.nl
Algemeen Steven Besuijen Communicatie communicatie@jrc-boxtel.nl

Commissies

Rol Naam E-mailadres
Technische commissie Felix Clercx (aftredend per 31-7-2020) technischecommissie@jrc-boxtel.nl
Matske Clercx
Winnie van Besouw (toetredend per 1-8-2020)
Jasper Verhoeven (toetredend per 1-8-2020)
Saar Jaspers (toetredend per 1-8-2020)
Evenementencommissie Jaap van Loon jrc-evenementen@hotmail.com
Teun van Loon
Willem van Loon
Zaaltakencoördinatoren Marlies Peters
Dorine Wijgergangs
Financiële commissie Frank Schellekens
Coen van der Meijden
Wedstrijdsecretaris Robin Hulskes wedstrijdsecretaris@jrc-boxtel.nl
Websitebeheer Tim Durlinger sitebeheer@jrc-boxtel.nl
Social media (Facebook/Instagram) Zhuliyana Georgieva communicatie@jrc-boxtel.nl