JRC heeft in 2024 nieuw bestuur nodig

Tijdens de algemene ledenvergadering van JRC op dinsdag 12 september 2023 is bekendgemaakt dat alle bestuursleden volgend jaar stoppen.

Voorzitter Jochen Schellekens en secretaris Matske Clercx zijn volgens het rooster dit jaar al aftredend. Beiden hebben echter aangegeven in het seizoen 2023-2024 hun bestuursfunctie nog te blijven uitoefenen en dan af te treden.

Penningmeester Lorraine Arts en algemeen bestuurslid Willem van Loon treden volgens het rooster in 2024 af. Zij hebben aangekondigd dan niet herkiesbaar te zijn.

Stevige basis

Voorzitter Jochen (foto), met twaalf jaar het langstzittende bestuurslid, gaf aan dat het na zo’n periode ‘gezond is’ om plaats te maken voor nieuwe impulsen. Ook gaf hij aan trots te zijn op de stevige basis die JRC heeft in de vorm van vele vrijwilligers.

Vanuit de zaal klonk de oproep om er met het oog daarop voor te zorgen dat de bestuurscommissies van JRC goed bemand blijven. Op die manier zijn de taken voor nieuwe bestuursleden prima te overzien.

Wie interesse heeft in een van de bestuurstaken of daar informatie over wil, kan contact opnemen met het bestuur via e-mail: info@jrc-boxtel.nl.

JRC-voorzitter Jochen Schellekens